Patek Philippe vỏ vàng khối 18k, kim thiên nhiên 03

0777 928 333